Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej

Nowa jakość życia - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Łęczna

                                                

 

Projekt numer: RPLU:11.02.00_06_0157/18

Tytuł projektu: Nowa jakość życia - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Łęczna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

                                   

 

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 12 niepełnosprawnych i niesamodzielnych osób z zaburzeniami psychicznymi, z gminy Łęczna, poprzez zapewnienie wsparcia w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, Klubu Samopomocy, usług asystenckich, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz usług mieszkalnictwa chronionego do 30.06.2022.

Projekt bezpośrednio przyczyni się do osiągnięcia celu szcz. RPO WL jakim jest Wzrost dostepności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie, poprzez:

- utworzenie 28 nowych miejsc świadczenia usług społecznych w gminie Łęczna, w tym 4 miejsc świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 12 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w Klubie Samopomocy, 2 miejsca świadczenia usług asystenckich, 5 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy i 5 miejsc w mieszkaniach chronionych oraz zapewnienie ich funkcjonowania przez 3 lata w projekcie oraz minimum 3 lata po zakończeniu realizacji projektu

- zapewnienie 12 niesamodzielnym os. z niepełnosprawnościami z zaburzeniami psychicznymi, dostepu do wysokiej jakości, profesjonalnej opieki i aktywizacji, których celem jest przywrócenie tych osób do niezależnego życia w społeczności lokalnej i na rynek pracy, poprzez usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trening funkcjonowania w życiu społecznym, umiejetności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, poszukiwania pracy i terapię ruchową. 

Grupą docelową jest 12 niesamodzielnych osób z zaburzeniami psychicznymi, z terenu gminy Łęczna, w woj. lubelskim, które ze względu na niepełnosprawność wymagają wsparcia w postaci usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego oraz wymagają wsparcia aktywizującego w zakresie przywrócenia do życia społecznego i zawodowego.

 

 

Godziny otwarcia:
Poniedziałek   8.00-18.00
Wtorek   8.00-18.00
Środa   8.00-18.00
Czwartek   8.00-18.00
Piątek   8.00-18.00

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Model LEVER

 

       Wolontariuszu, potwierdź swoje kompetencje i zdobądź certyfikat
 Więcej informacji  na stronie  http://certyfikatlever.pl/

ORGANIZACJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM

 

Realizujemy Program - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2024

            

    

Państwowy Fundusz Solidarnościowy

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

– edycja 2024