Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej

TRENINGI

Treningi funkcjonowania w życiu codziennym

⇒  Trening dbania o wygląd i higienę osobistą    

Nauka samodzielnego dbania  o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, znajomość środków czystości, toaleta całego ciała, pielęgnacja skóry, dobór odzieży stosownie do pór roku i okoliczności; trening prania i układania odzieży, trening prasowania, zajęcia porządkowo – gospodarcze w łazience.
 
                              

 

⇒  Trening umiejętności praktycznych

Trening obejmuje naukę  i zdobycie umiejętności przydatnych do samodzielnego funkcjonowania w domu rodzinnym. Są to głównie czynności porządkowe związane z prowadzeniem domu oraz  dbanie o siebie  i najbliższych.
 
                                  
 
⇒ Trening kulinarny
Obejmuje przygotowywanie, zestawianie i podawanie potraw, nabycie umiejętności praktycznych - szczególnie obsługi urządzeń domowych, planowania i robienia   zakupów, umiejętności społecznych, organizowania przyjęć okolicznościowych. 
 
⇒ Trening korzystania z instytucji publicznych
Obejmuje on nabycie umiejętności samodzielnego korzystania z instytucji użyteczności publicznej np. urzędy, banki, ośrodki służby zdrowia itd. 
 
⇒ Trening budżetowy
Obejmuje naukę, ćwiczenie, podtrzymywanie i utrwalanie umiejętności dotyczących gospodarowania pieniędzmi, planowania wydatków, sporządzania listy zakupów.
 

Treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów

Treningi obejmują nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych, aktywność i odpowiedzialność, motywowanie do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości, kształcenie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności, aktywizację w celu znalezienia zatrudnienia, utrzymania pracy, przy współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami.

Trening rozwiązywania problemów

Trening komunikacji interpersonalnej

Trening radzenia sobie ze stresem

Trening poznawczy


Trening organizacji czasu wolnego

Trening obejmuje m. in.: zwijanie zainteresowań, czytanie czasopism, lektur, książek, umiejętne korzystanie z audycji telewizyjnych i radiowych, rozwijanie umiejętności korzystania z takich form spędzania czasu wolnego jak: turystyka, działalność rekreacyjna, udział w imprezach kulturalnych, sportowych i towarzyskich, itp., motywowanie do wychodzenia na zewnątrz (do kina, teatru, muzeum, etc.), podtrzymywanie kontaktu z rodziną i znajomymi. 

 

                                                               

 


Edukacja zdrowotna

Obejmuje ukierunkowanie na samodzielne korzystanie z różnych ofert publicznych, w tym z usług medycznych, zwłaszcza Poradni Zdrowia Psychicznego, farmakoterapia, planowanie wizyt lekarskich.

 

⇒  Trening farmakologiczny

Celem treningu jest stopniowe osiąganie przez uczestników coraz większej samodzielności  w dziedzinie własnego leczenia farmakologicznego – znajomość nazw leków, samodzielne i regularne ich przyjmowanie oraz wpływ na funkcjonowanie organizmu.

⇒  Promocja zdrowia / edukacja zdrowotna

Spotkana charakterze informacyjno-integracyjnym dotyczące: zdrowego stylu życia,  zdrowego odżywiania, kultury społecznej, ziołolecznictwa.

⇒  Psychoedukacja w schizofrenii

Zajęcia pozwalają chorującym  na schizofrenię zdobyć i poszerzyć wiedzę na temat choroby, wyjaśnić wątpliwości dotyczące procesu leczenia, uzyskać wsparcie od innych członków grupy, zaakceptować swoją chorobę oraz wzmacniać efektywne sposoby radzenia sobie z nią. 

 


Reedukacja

Celem zajęć jest nauka podstaw językowych, nabycie umiejętności czytania ze zrozumieniem, poprawnego pisania, umiejętności matematycznych (+,-), itp.

 

Biblioterapia
 
Jest szczególną techniką psychoterapeutyczną polegającą na leczniczym oddziaływaniu na psychikę przez odpowiednie dobraną lekturę. Celem stosowania książki w terapii jest rozwój osobowości, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, zmiana toku myślenia o swojej chorobie oraz ukierunkowanie na działanie.
W ramach biblioterapii prowadzimy również wspólnie zajęcia biblioterapeutyczne w Filii nr 3 Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Łęcznej.
 
                                                                                   

 

 

 

Godziny otwarcia:
Poniedziałek   8.00-18.00
Wtorek   8.00-18.00
Środa   8.00-18.00
Czwartek   8.00-18.00
Piątek   8.00-18.00

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Model LEVER

 

       Wolontariuszu, potwierdź swoje kompetencje i zdobądź certyfikat
 Więcej informacji  na stronie  http://certyfikatlever.pl/

ORGANIZACJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM

 

Klub Akacjowa

                                                                                                   
                                                                                              https://www.facebook.com/klubakacjowa/

Realizujemy projekt - Nowa jakość życia...

   Projekt numer: RPLU:11.02.00-06-0157/18

Tytuł projektu: Nowa jakość życiarozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Łęczna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego