Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej

Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych

                                     

 

        Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych    

                              ul. Akacjowa 11, 21-010 Łęczna 
                                 tel./fax: 81 462 72 74
                               e-mail:lsis1998@o2.pl 
 
 
         Stowarzyszenie powstało 11 lipca 1998 r. pod nazwą Łęczyńskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego.  W roku 2005 Walne Zgromadzenie Członków zmieniło nazwę na Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych.

 

Pierwotną misją Stowarzyszenia było współdziałanie w opiece nad ludźmi z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami.

Cele:  Działania edukacyjne, szkoleniowe
 • Zrównoważony rozwój
 • Rozwój i wspieranie aktywnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • Integracja osób z choroba psychiczną i zaburzeniami psychicznymi w środowisku lokalnym, włączenie do życia w społeczności lokalnej osób chorych i ich rodziny,
 • Tworzenie społeczności samopomocowej, udzielanie wsparcia i pomocy rodziniom, prowadzenie różnych form terapii i rehabilitacji, aktywizacja zawodowa, budowanie sieci oparcia społecznego, stałe podnoszenie wiedzy specjalistycznej.

 

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
 • Organizowanie akcji informacyjnych, szkoleń, konferencji, plenerów malarskich, prowadzenie badań
 • Prowadzenie wsparcia specjalistycznego,   w tym psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego, interwencji kryzysowej, itp.
 • Współpracę z podmiotami krajowymi   i zagranicznymi w zakresie prowadzonej działalności
 • Gromadzenie środków finansowych  i rzeczowych niezbędnych do prowadzonej działalność

 

W ramach Stowarzyszenia działają:
 
 • Klub Pacjenta
 • Klub Wolontariatu
 • Klub Rodzin

​​

​​Zarząd Stowarzyszenia tworzą:

     prezes - Katarzyna Kuzioła
     wiceprezes - Grażyna Iwanicka
     skarbnik - Paulina Stafijowska
     sekretarz - Anna Płoszaj

 

 

AKTUALNOŚCI:

Wesołych Świąt

Utworzono dnia 18.12.2017

                                                                                   

   Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia

żyje własnym pięknem, 
a Nowy Rok obdaruje Wszystkich pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia
 
życzą
Dyrektor, Pracownicy i Uczestnicy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Łęcznej  
czytaj dalej... na temat: Wesołych Świąt

ZAŁĄCZNIKI:

								

Logo ŁSIS

Utworzono dnia 23.05.2017, 15:24

 

Godziny otwarcia:
Poniedziałek   8.00-18.00
Wtorek   8.00-18.00
Środa   8.00-18.00
Czwartek   8.00-18.00
Piątek   8.00-18.00

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Model LEVER

 

       Wolontariuszu, potwierdź swoje kompetencje i zdobądź certyfikat
 Więcej informacji  na stronie  http://certyfikatlever.pl/

ORGANIZACJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM

 

Klub Akacjowa

                                                                                                   
                                                                                              https://www.facebook.com/klubakacjowa/

Realizujemy projekt - Nowa jakość życia...

   Projekt numer: RPLU:11.02.00-06-0157/18

Tytuł projektu: Nowa jakość życiarozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Łęczna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego