Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej

LUBELSKIE FORUM ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY

Lubelskie Forum Środowiskowych Domów Samopomocy
 
Lubelskie Forum Środowiskowych Domów Samopomocy  powstało 27.06.2013  roku  z inicjatywy członków-założycieli reprezentujących Środowiskowe Domy Samopomocy typu A, B ,C  z terenu woj. lubelskiego, działające na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

LFŚDS jest organizacją nieformalną otwartą dla wszystkich zainteresowanych podnoszeniem poziomu i doskonaleniem funkcjonowania oparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin na terenie Województwa Lubelskiego, wymianą doświadczeń oraz poszukiwaniem najskuteczniejszych rozwiązań realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Forum jest zrzeszeniem Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu województwa lubelskiego.

Forum działa na zasadach:

  • solidarności – wzajemnego wspierania się w działaniach, nawet wtedy kiedy nie dotyczą one bezpośrednio interesów poszczególnych ŚDS,
  • otwartości i pluralizmu,
  • aktywnego uczestnictwa członków w pracach Forum poprzez udział w dyskusjach, szkoleniach, wymianę doświadczeń, opiniowanie obowiązujących i projektowanych aktów prawnych, rozwiązywania problemów z zakresu pomocy społecznej, zgłaszania wniosków i opinii do władz Forum.

Deklarację uczestnictwa, treść porozumienia oraz inne cenne informacje można pobrać w załącznikach poniżej.


    

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Lista członków Forum Środowiskowych Domów Samopomocy

Utworzono dnia 17.10.2019, 11:59

stan na dzień 25.09.2019r.

Deklaracja członkostwa

Utworzono dnia 13.02.2018, 08:25

Rezygnacja z członkostwa

Utworzono dnia 13.02.2018, 08:29

Treść porozumienia

Utworzono dnia 26.05.2017, 10:04

Prezentacja dotycząca ŚDS - Konwent Pomocy Społecznej

Utworzono dnia 12.02.2018, 15:29

ŚDS, mieszkania chronione Forum

Utworzono dnia 23.02.2018, 12:11

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Utworzono dnia 12.02.2018, 15:47

Forum 19.11.2013

Utworzono dnia 12.02.2018, 15:52

Forum 29.05.2014

Utworzono dnia 12.02.2018, 15:55

Notatka ze spotkania Zarządu Forum ŚDS 6.05.2015

Utworzono dnia 12.02.2018, 15:34

Forum 13.10.2015

Utworzono dnia 12.02.2018, 15:53

Forum 8.03.2016

Utworzono dnia 12.02.2018, 15:50

Posiedzenie Zarządu LFŚDS 9.11.2016

Utworzono dnia 12.02.2018, 16:07

 

Godziny otwarcia:
Poniedziałek   8.00-18.00
Wtorek   8.00-18.00
Środa   8.00-18.00
Czwartek   8.00-18.00
Piątek   8.00-18.00

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Model LEVER

 

       Wolontariuszu, potwierdź swoje kompetencje i zdobądź certyfikat
 Więcej informacji  na stronie  http://certyfikatlever.pl/

ORGANIZACJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM

 

Klub Samopomocy

                                                                                                   
                                                                                              https://www.facebook.com/klubakacjowa/

Realizujemy projekt - Nowa jakość życia...

   Projekt numer: RPLU:11.02.00-06-0157/18

Tytuł projektu: Nowa jakość życiarozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Łęczna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego