Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej

Lubelskie Forum Środowiskowych Domów Samopomocy

Lubelskie Forum Środowiskowych Domów Samopomocy
 
Lubelskie Forum Środowiskowych Domów Samopomocy  powstało 27.06.2013  roku  z inicjatywy członków-założycieli reprezentujących Środowiskowe Domy Samopomocy typu A, B ,C  z terenu woj. lubelskiego, działające na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

LFŚDS jest organizacją nieformalną otwartą dla wszystkich zainteresowanych podnoszeniem poziomu i doskonaleniem funkcjonowania oparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin na terenie Województwa Lubelskiego, wymianą doświadczeń oraz poszukiwaniem najskuteczniejszych rozwiązań realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Forum jest zrzeszeniem Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu województwa lubelskiego.

Forum działa na zasadach:

  • solidarności – wzajemnego wspierania się w działaniach, nawet wtedy kiedy nie dotyczą one bezpośrednio interesów poszczególnych ŚDS,
  • otwartości i pluralizmu,
  • aktywnego uczestnictwa członków w pracach Forum poprzez udział w dyskusjach, szkoleniach, wymianę doświadczeń, opiniowanie obowiązujących i projektowanych aktów prawnych, rozwiązywania problemów z zakresu pomocy społecznej, zgłaszania wniosków i opinii do władz Forum.

Deklarację uczestnictwa, treść porozumienia oraz inne cenne informacje można pobrać w załącznikach poniżej.


    

 

AKTUALNOŚCI:

Wesołych Świąt

Utworzono dnia 15.04.2019

                                                

czytaj dalej... na temat: Wesołych Świąt

Notatka ze spotkania Zarządu Lubelskiego Forum Środowiskowych Domów Samopomocy 28.02.2019 r

Utworzono dnia 12.03.2019
Program spotkania Zarządu Prezentacja programu szkolenia Trening motywacyjny. Ankieta dla pracowników socjalnych. Decyzja kierująca do ŚDS – dylematy, poprawność merytoryczna decyzji. Spotkanie Zarządu w założeniu, miało odbyć się z udziałem przedstawicieli...
czytaj dalej... na temat: Notatka ze spotkania Zarządu Lubelskiego Forum Środowiskowych Domów Samopomocy 28.02.2019 r

Wesołych Świąt

Utworzono dnia 27.03.2018
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem, 
a Nowy Rok obdaruje Wszystkich pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia
 
życzą
Dyrektor, Pracownicy i Uczestnicy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Łęcznej  
czytaj dalej... na temat: Wesołych Świąt

Notatka ze spotkania Lubelskiego Forum Środowiskowych Domów Samopomocy 16.02.2018 r.

Utworzono dnia 22.02.2018
Program spotkania uwzględniał: Informacje z realizacji "Programu za życiem" - wyzwania, możliwości w kontekście działalności Środowiskowego Domu Samopomocy –  Pan Albin Mazurek Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Pan Jerzy Dębski - Dyrektor PFRON/O...
czytaj dalej... na temat: Notatka ze spotkania Lubelskiego Forum Środowiskowych Domów Samopomocy 16.02.2018 r.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Lista członków Forum Środowiskowych Domów Samopomocy

Utworzono dnia 17.10.2019, 11:59

stan na dzień 25.09.2019r.

Deklaracja członkostwa

Utworzono dnia 13.02.2018, 08:25

Rezygnacja z członkostwa

Utworzono dnia 13.02.2018, 08:29

Treść porozumienia

Utworzono dnia 26.05.2017, 10:04

Prezentacja dotycząca ŚDS - Konwent Pomocy Społecznej

Utworzono dnia 12.02.2018, 15:29

ŚDS, mieszkania chronione Forum

Utworzono dnia 23.02.2018, 12:11

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Utworzono dnia 12.02.2018, 15:47

Forum 19.11.2013

Utworzono dnia 12.02.2018, 15:52

Forum 29.05.2014

Utworzono dnia 12.02.2018, 15:55

Notatka ze spotkania Zarządu Forum ŚDS 6.05.2015

Utworzono dnia 12.02.2018, 15:34

Forum 13.10.2015

Utworzono dnia 12.02.2018, 15:53

Forum 8.03.2016

Utworzono dnia 12.02.2018, 15:50

Posiedzenie Zarządu LFŚDS 9.11.2016

Utworzono dnia 12.02.2018, 16:07

 

Godziny otwarcia:
Poniedziałek   8.00-18.00
Wtorek   8.00-18.00
Środa   8.00-18.00
Czwartek   8.00-18.00
Piątek   8.00-18.00

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Model LEVER

 

       Wolontariuszu, potwierdź swoje kompetencje i zdobądź certyfikat
 Więcej informacji  na stronie  http://certyfikatlever.pl/

ORGANIZACJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM

 

Klub Akacjowa

                                                                                                   
                                                                                              https://www.facebook.com/klubakacjowa/

Realizujemy projekt - Nowa jakość życia...

   Projekt numer: RPLU:11.02.00-06-0157/18

Tytuł projektu: Nowa jakość życiarozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Łęczna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego