Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej

ZAKRES USŁUG

Nazwa treningu/usługi

Prowadzący

Trening dbania o wygląd i higienę osobistą

Asystent

Trening umiejętności praktycznych

Asystent /ZWA

Trening korzystania z instytucji publicznych

Pracownik socjalny

Trening budżetowy

Asystent

Pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych

Pracownik socjalny we współpracy z Asystentem

Trening umiejętności społecznych

Psycholog

Psychoedukacja

Psycholog

Poradnictwo psychologiczne

Psycholog

Grupa wsparcia

Psycholog

Edukacja seksualna

Psycholog

Diagnoza psychologiczna

Psycholog

Reedukacja

Pedagog

Trening poznawczy

Psycholog

Sala doświadczania świata/relaksacja

Psycholog/Pedagog

Trening organizacji czasu wolnego

Asystent

Biblioterapia

Starszy Terapeuta

Uaktywnianie ruchowe

 

Rehabilitant, ZWA wg harmonogramu

Pracownia rękodzieła artystycznego

Starszy Terapeuta

Pracownia plastyczno-ceramiczna

Starszy Terapeuta Zajęciowy

Pracownia umiejętności techniczno-gospodarczych

Opiekun

Pracownia terapii sensorycznej, edukacji i rehabilitacji

Pedagog

Pracownia życia codziennego

Starszy Terapeuta

Ergoterapia

 

Pracownik Socjalny

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Pracownia rehabilitacji zawodowej

Asystent Osoby Niepełnosprawnej 

Samopomoc i integracja społeczna

wg decyzji ZWA oraz możliwości uczestnika

ZLŚ, SUO, UO, dowóz

Pracownicy socjalni/Psycholodzy

Niezbędna opieka

Opiekun

Mieszkania treningowe

Pracownicy socjalni

Projekty socjalne

Pracownicy socjalni

Projekty , programy ect.

ZWA, wskazani koordynatorzy, ZWA

Klub Rodzin

Pracownicy Socjalni

Psycholodzy

Starszy Terapeuta

Klub Wolontariatu

Psycholog, Pedagog

Klub Samopomocy

Pracownicy socjalni/Psycholodzy/wolontariusze

Rada Uczestników

Dyrektor

Zarząd Rady Uczestników

Partnerstwo na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego

Koordynator ŚDS – Dyrektor

                      ŁSIS- Prezes

Liderzy obszarów wg rocznego planu pracy ŚDS.

 

Godziny otwarcia:
Poniedziałek   8.00-18.00
Wtorek   8.00-18.00
Środa   8.00-18.00
Czwartek   8.00-18.00
Piątek   8.00-18.00

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Model LEVER

 

       Wolontariuszu, potwierdź swoje kompetencje i zdobądź certyfikat
 Więcej informacji  na stronie  http://certyfikatlever.pl/

ORGANIZACJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM

 

Klub Samopomocy

                                                                                                   
                                                                                              https://www.facebook.com/klubakacjowa/

Realizujemy projekt - Nowa jakość życia...

   Projekt numer: RPLU:11.02.00-06-0157/18

Tytuł projektu: Nowa jakość życiarozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Łęczna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego